Att ge råd kring inomhusmiljö är inte lätt! Ofta måste vi svara med ett antal motfrågor för att få reda på kundens verkliga behov innan vi kan föreslå en lösning, eftersom luftrenare skiljer sig mycket åt i teknik. Som om det inte vore nog så kan samma teknik i olika maskiner skilja helt, trots att det heter samma sak.

EOLIS gör det enklare för oss. Den innehåller helt enkelt all teknik du behöver för att kunna hantera alla luftföroreningar – kunden slipper köpa flera olika maskiner för att täcka upp hela sitt behov. Och vi slipper göra en behovsanalys och föreslå lösningar som ofta blir dyrare.

Heltäckande teknik

Filterpaketet som luften passerar först, består av både förfilter, medicinskt klassat HEPA-filter eller ULPA-filter och aktivt kolfilter. På insidan filterpaketet sitter ett titandioxidbehandlat aluminiumgaller tillsammans med två UV-C lampor. Som komplement finns ett program med aktivt syre (ozon) för djuprengöring och desinficering. Ihop med flera spännande funktioner blir EOLIS en komplett och mycket kompetent luftrenare med hög användarvänlighet. Nedan förklarar vi alla detaljer och funktioner du får om du väljer en luftrenare från oss.

Komplett filterpaket

Bilden illustrerar alla filter som luften måste passera, paketerat i en enhet som är enkel att byta. Ytterst sitter det blå förfiltret som har till uppgift att förlänga livslängden på de andra filtren genom att stoppa makro-partiklar som dammtussar, pollen och djurhår. Det är också behandlat med en biocid mot bakterier, virus, mögel och mikroorganismer. Tabellen visar vilka mikroorganismer som bara förfiltret är aktivt emot:

Bakom förfiltret sitter ett aktivt kolfilter som har en unik konstruktion. Det innebär att det är uppbyggt av fickor med små korn eller pellets av aktivt kol. Kolfiltret är av kvalitén ”very high density” (VHD), vilket innebär att det aktiva kolet har packats under hårt tryck för att göra det ännu mer effektivt. Aktivt kol absorberar effektivt luftföroreningar som lättflyktiga gaser (VOC), formaldehyd, bensen, toluen, ammoniak samt neutraliserar dålig lukt, fångar in gaser som bekämpningsmedel, matos och cigarettrök och påskyndar nedbrytningen av ozon.

Jämför man med konventionella maskiner, så kan man råka ut för återvunnet aktivt kol. För att bli av med de föroreningar som det aktiva kolet bundit tidigare, måste man värma det till väldigt höga temperaturer. Dessvärre går det inte att bli av med allt, vilket innebär att du i viss mån får ett redan förorenat filter. Det kan innebära sämre funktionalitet och sämre möjligheter att binda kemikalier och partiklar. Hur filtret är behandlat för att aktivera olika funktioner och hur det placeras i luftrenaren, kan också påverka funktionen och i värsta fall försämra den ytterligare. Med ett EOLIS högdensitets aktivt kolfilter vet du att du alltid får hög kvalitet och lång livslängd.

Sist i filterpaketet sitter ett HEPA H13-filter av medicinsk klass. Det är tillverkat av små glasfibrer som vävts ihop till en tät väv, vilket innebär att filtret kan fånga upp extremt små partiklar så som kvalster, pollen, damm, och partiklar som PM0,1, PM2,5 och PM10. När partiklarna fångats upp, kan de inte avges igen på grund av porernas unika absorberingsförmåga.

I varje leverans finns ett certifikat på att det är ett HEPA-filter och att det filtrerar som det ska.

Som tillval kan du få ett ULPA-filter i stället. Det är lite tätare och kan motiveras i fall då det ställs lite högre krav på luftreningen, vilket också sker på bekostnad att det blir lite svårare för luften att ta sig igenom.

Fotokatalys

Fotokatalys är en kemisk process. På insidan filterpaketet sitter ett galler i aluminium som är behandlat med titandioxid (TiO2). I kombination med UV-C lamporna, kompletteras HEPA- och högdensitets-filtret i aktivt kol genom att luftföroreningarna som inte fångats upp där, absorberas och oskadliggörs i en process mellan det behandlade gallret och UV-C lampornas strålning. Luftföroreningarna oxiderar och omvandlas till ofarligt vatten och syre.

Den här processen förstör till exempel gasformiga ämnen (VOC), bakterier, virus, mögel och mikroorganismer.

Även i det här fallet kan samma funktion skilja sig mellan olika maskiner. Våglängden måste vara rätt för att oskadliggöra mikroorganismer, lampor av sämre kvalitet kan tappa i effekt efter ett tag, vilket i sin tur kan innebära att de avger okontrollerat ozon.

Funktionen är valbar och vill du inte använda UV-lamporna går det bra att köra utan.

Aktivt syre

Aktivt syre eller ozon är inte odelat positivt. Men med EOLIS ozonprogram kan du känna dig trygg. Oberoende tester visar att EOLIS inte släpper ifrån sig oönskat ozon. Däremot kan du välja att använda programmet vid behov. Exempelvis efter en fuktskadesanering eller om du behöver göra en djuprengöring eller desinficera ytor.

Displayen kommer att varna innan programmet körs och tala om att alla människor och djur måste lämna rummet. Programmet körs i 15 minuter, därefter följer ett rengöringsprogram för att säkerställa att inga restprodukter finns kvar i rummet. Totalt tar programmet en timme.

Ozon avges naturligt exempelvis efter ett åskoväder och är det som gör att luften känns frisk efter ovädret. Ozon oxiderar och oskadliggör effektivt damm, kvalster, mögel, svamp och dåliga lukter, även sådana som är ingrodda i material som madrasser. Ozon är mer effektivt än klorin för att döda mikroorganismer. Det är också väldigt kraftfullt och ska därför användas med försiktighet.

Det finns två möjligheter att använda ozonfunktionen. Mode 1, som innebär att låga doser under gränsvärdet diffunderar ut i rummet var tionde minut. Inga säkerhetsåtgärder är nödvändiga, utan du kan säkert vistas i rummet under tiden. Mode 2 innebär ett intensivt program som tar en timme totalt och kräver att rummet måste utrymmas.

Tekniken i EOLIS heter ”Corona” och fungerar på samma sätt som när ozon produceras naturligt vid ett åskoväder. I naturen klyver blixten syremolekyler som finns i luften, till syreatomer. Dessa syreatomer reagerar sedan med syremolekylerna och bildar tri-atomiskt syre, det vill säga ozon. Samma process sker i EOLIS fast genom att en högspänningsström ger den energi som krävs för att bilda urladdningarna som klyver molekylerna. Processen innebär att det går att återskapa om och om igen, till skillnad från vanliga ozonaggregat som avtar i effekt över tid.

Så här fungerar ett corona-rör.

Mät luftföroreningar i realtid

Även här kan vi tala om transparens – du behöver inte gissa hur förorenat rummet är som du vill rena. På displayen kan du i realtid följa vilka luftföroreningar du har och i vilken omfattning. Både stora partiklar som PM2,5 och gasformiga partiklar (VOC) mäts. Det brukar vara ett bra sätt att förstå vad som faktiskt bidrar till föroreningar i ditt hem.

Fler finesser!

En av de funktioner som gör att du kan anpassa EOLIS utifrån dina behov är planeringsverktyget. Verktyget ger dig möjlighet att förprogrammera driften dag för dag.

Nattläget gör att du kan få samma luftrenande effekt på natten utan att bli störd av displayen.

Det aktiva ”smart-läget” gör att EOLIS själv avläser kvalitén på inomhusmiljön och anpassar driften utifrån verkligt behov. Stänger du av smart-läget kan du bestämma hastighet själv.

Vill du styra EOLIS med telefonen, kan du koppla upp dig via kabel och använda den särskilda appen.

Se manualen för samtliga finesser och funktioner!

Passar särskilt känsliga

EOLIS är inte bara emissionsfri. Inställningen ”High sensitive mode” gör att luftrenaren anpassar sig till dem som är särskilt känsliga för dålig luftkvalitet. I det läget kommer luftrenaren att känna av låga doser av luftföroreningar och anpassa driften.

Filterbyte

Hur ofta du behöver byta filter beror på ditt specifika behov. Är luften väldigt förorenad säger det sig själv att du behöver byta filter oftare. Med normalt användande brukar det behövas efter cirka ett år.

EOLIS har full transparens. Det som avgör när filtren behöver bytas är när filtren faktiskt är fulla. Många andra luftrenare har en uppskattad tidsperiod på filtrets livslängd som leverantören satt, oavsett om det sen faktiskt uppnåtts eller överskridits. Före och efter filterpaketet sitter det en monitor som mäter luftflödet. Det innebär att EOLIS själv kan avgöra när filtren är igensatta och behöver bytas.

Det är viktigt att byta filter när det är fullt, annars är risken stor att luftrenaren inte fungerar som det är tänkt.

Förfiltret kan dock behöva bytas oftare. Ungefär efter 2–3 månader eller tidigare om det blir grått. Det följer med 2 extra förfilter vid leverans.

Made in China (Inte)

De flesta luftrenare på marknaden kommer från Kina. Det gör inte EOLIS. EOLIS är till 100% tillverkad i Frankrike med en imponerande kontroll över processens alla delar. Det tycker vi är ett försäljningsargument!

Eco design – emissionsfria material

EOLIS kan stoltsera med att vara den enda luftrenare i världen som är testad och konstaterad att den förser vår inomhusmiljö med ren luft utan att samtidigt förorena den. Flera oberoende labb i Frankrike har testat och kommit fram till att EOLIS inte avger några kemiska emissioner så som flyktiga organiska ämnen (VOC), kväveoxider eller ozon, och att den samtidigt är en potent luftrenare.  Plasten är också återvinningsbar och miljövänlig.

Alla delar har lång hållbarhet för att miljöbelastningen ska bli så liten som möjligt. Ljudstörningarna är minimala och den har ett ultratyst läge. EOLIS förorenar inte miljön med elektromagnetisk strålning. Materialvalen är bra både för den globala miljön, för din inomhusmiljö och därmed din hälsa.

Garantitiden är 3 år, men den är designad för att hålla betydligt längre. ”No built in obsolescence” betyder att man inte byggt in några materialförstörande funktioner som förkortar livstiden så att man måste köpa en ny.

Fläkten

Fläkten är kompakt, effektiv och utformad för att hålla i minst 8 år även om du kör den dygnet runt på full fart. Eftersom systemet vet vilka föroreningar den behöver kunna hantera, anpassar sig fläkten beroende på luftkvalitet.

Effekt

Den största modellen, EOLIS 1200 S, ligger på 16-80W beroende på hur den används. Det innebär att den inte kostar så mycket mer än en vanlig glödlampa att använda. Om man räknar på en elkostnad på 1,50 kr per timma, så kostar det 2,88 kr per dygn att använda EOLIS 1200 S, om den körs på maxfart konstant. Ett normalt användande kan kanske ge en kostnad på cirka 1,50 kr per dygn.

Varför inte jonisering?

Det korta svaret är för att det inte behövs. Jonisering innebär att partiklarna i luften laddas negativt, vilket gör att de klumpas ihop och faller ner på golvet. Det gör att de kan fångas upp av en luftrenare, om den också innehåller en fläkt och filter. Att enbart ”klumpa” ihop partiklar så att de faller till golvet hjälper inte så mycket i sig. Det kan till och med vara olämpligt om det är en förskola vi pratar om där barnen spenderar mycket tid på golvet.

En annan nackdel kan vara att de produkterna kan generera små mängder oönskat ozon som biprodukt.

I EOLIS fall finns redan all teknik för att ta hand om alla olika luftföroreningar. Därför tillför det ingenting att ha med joniserings-teknik också.

Användningsområden

EOLIS har inte bara en given plats i hemmet. Arbetsplatsen, skolan, förskolan, väntrummet, vårdcentralen, sjukhuset, hårsalongen och hotellet är också miljöer som kräver bra luftkvalitet.

Hårsalong
Hotell Sheraton i Dubai
Hotell Anne de Bretagne´s lyxsviter
Förskola
Förskola
Fotvårdsspecialist
Sjukhus
Väntrum
Vårdrum

Fallstudier

Militärsjukhus i Montevideo, Uruguay

Provtagning visade att det fanns Aspergillus i inomhusmiljön, vilket utgjorde en fara för patienter med nedsatt immunförsvar. Flera lösningar hade testats utan tillfredsställande resultat.

En EOLIS 600 S och en EOLIS 1200 S placerades i akutrummet för levertransplantationer. Utöver det antibakteriella och antivirala förfiltret, HEPA H13-filtret och VHD aktivt kolfiltret, aktiverades den fotokatalytiska funktionen och ozonprogrammet användes.

Efter bara ett par dagar reducerades koncentrationen av Aspergillus i luften enligt mätningar. Efter två månader hade EOLIS lyckats få ner koncentrationen till låga nivåer, vilket innebar en hälsosam miljö för patienterna.

Sjukhus i Uruguay

Sjukhuset planerar att expandera och modernisera. De vill säkerställa hälsosam luft på intensivvårdsavdelningarna, behandlingsrummen och även andra rum.

Önskemålet var att förhindra smittspridning mellan patienterna, desinficera ytor genom att kontrollera luftkvalitén och de efterfrågade kvalitet och garantier.

EOLIS placerades ut på olika ställen. Utöver det antibakteriella och antivirala förfiltret, HEPA H13-filtret och VHD aktivt kolfiltret, aktiverades den fotokatalytiska funktionen och ozonprogrammet användes.

Efter att luftrenarna hade installerats upplevde kunden att luftkvalitén förbättrades avsevärt och att patienter och personal fick ett bättre skydd mot infektioner.

Du hittar våra modeller här

EOLIS 1200 S – med aktivt syre, max 120 m2
EOLIS 1200 – utan aktivt syre, max 120 m2
EOLIS 600 S – med aktivt syre, max 60 m2
EOLIS 600 – utan aktivt syre, max 60 m2

Recommended Posts