Våra kunder

Se vilka våra kunder är och hur vi kan hjälpa dig.

Bostadsrätter

Egen härd är guld värd. I en bostadsrättsförening finns ett delat ansvar och det kan ibland bli mer av att ”tala är silver men att tiga är guld”.


Läs mer här >

Villaägare

Att äga sin villa är härligt men också förenat med ansvar. En god inomhusmiljö som är fri från vardagskemikalier, mögel och damm, värnar din personliga hälsa.

Läs mer här >

Hyresrätter

Livet skall vara lätt att leva. Att hyra sin bostad är ett bekvämt sätt att inte behöva lägga tid och kraft på sitt boende.


Läs mer här >

Vilka är våra kunder

Alla som vill säkerställa att man bor och lever i ett Sunt och hälsosamt Hem utan mögel och onödiga vardagskemikalier kan tryggt handla av oss. Man kan konstatera att utmaningarna är olika beroende av

vilken bostadsform du bor i. Det viktiga är att ha bra beslutsunderlag för att kunna fatta kloka livsavgörande beslut och sedan kunna genomföra dem. Det kan vi hjälpa er med!

Våra kunder

Bostadsrätter

Egen härd är guld värd. I en bostadsrättsförening finns ett delat ansvar och det kan ibland få effekten ”tala är silver men att tiga är guld”. Ansvarsfrågan kan ibland vara oklar och det är vanligt att frågan blir infekterad. Hamnar man i tvist är det frågan om bevisbörda i juridisk mening, även den ofta komplicerad. En bostadsrätts-förening bildas efter att bostäderna är färdigbyggda, men i det läget finns det ingen som löpande följer upp byggnationen utifrån eget intresse. Detta medför att det är mycket vanligt att det blir konstruktionsfel och märkliga val av material. En enkel grundregel är att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för ytskikt som färg, golv och kakel medan övrig konstruktion är föreningens ansvar och ytterst byggentreprenören.
Då man inte kan kontrollera alla sina förhållanden rekommenderar vi att löpande låta DNA-testa damm för att säkerställa god inomhusmiljö och ett sunt hem.

Villaägare

Att äga sin villa är härligt men också förenat med ansvar. En god inomhusmiljö som är fri från vardagskemikalier, mögel och damm, värnar din personliga hälsa. Genom att ha god koll på hur ditt hus mår säkerställer du din långsiktiga ekonomiska investering. Fallgroparna är många. Ett rör som läcker, en takpanna som blåst ut läge eller ett litet hål som ingen sett, kan skapa enorma hälsoproblem och stora kostnader. Försäkringsbolagen väljer ofta att undandra sig sitt ansvar och skylla på ”brott i skalet” eller att det inte är fråga om en ”plötsligt uppkommen skada”. Att löpande göra DNA test på ditt damm för att i tidigt skede upptäcka problem borde vara lika självklart som att ta bilen på service.

Hyresrätter

Livet skall vara lätt att leva. Att hyra sin bostad är ett bekvämt sätt att inte behöva lägga tid och kraft på sitt boende. Samtidigt minskar möjligheten att påverka sin inomhusmiljö. Ansvaret för att lägenheten skall borga för en god inomhusmiljö ligger på fastighetsägaren. Dock finns det ett ekonomiska intressen som ibland leder till att ansvaret åsidosätts. Drabbas du av inomhusmiljörelaterade problem kan det vara mycket svårt att hävda din rätt till en god inomhusmiljö, trots att du egentligen har lagen på din sida. Kan påvisa problem så har du å andra sidan stora juridiska fördelar. Men ingen annan än du har ansvar för din egen hälsa.

Intresserad? kontakta oss direkt