Eliminera bakterier i hemmet med UV ljus

UV ljus finns naturligt runt omkring oss. Men hur kan det användas för att behandla och rena inomhusluften och på så sätt bidra till ett bättre hem? Vad är UVC-strålning och hur fungerar det?

Vad är UV (Ultraviolett) ljus? UV ljus är en typ av elektromagnetisk strålning, som kommer från solen och överförs vid olika våglängder och frekvenser. UV-ljus är osynligt för det mänskliga ögat, i och med att dem faller inom området för det elektromagnetiska (EM) spektrumet mellan synligt ljus och röntgenstrålar.

Det finns tre typer av UV-strålning beroende på UV-ljusets våglängd.

UV-A (315–400 nm)
UV-B (280–315 nm)
UV-C (100–280 nm)

Med en kortare våglängd, blir UV-strålningens energi högre. UV-C med kort våglängd, är den mest skadliga typen av UV-strålning. Den är emellertid fullständigt filtrerad av atmosfären och når inte jordytan. UVC-strålning används som desinfektionsmedel för luften eftersom den inte har några giftiga biprodukter, inte ger oönskad lukt och inte heller bidrar till ökande kemiska avfall.

UV-B har en medelvåglängd och är mycket biologiskt aktiv men kan inte tränga bortom de ytliga hudlagren. Den relativt långa våglängden UV-A, däremot står för upp emot 95% av UV-strålningen som når vår jordyta.

Det finns många olika källor på vilken effekt UV-C ljus har på oönskade organismer. För ett Sunt Hem och en god inomhusmiljö, är det vår rekommendation att använda beständiga UV-C lampor för att uppnå en högre nivå av komfort i inomhusmiljön. Hur går rent tekniskt dessa processer till?

UV-strålning bryter dem kemiska bindningarna hos organismer (virus, bakterier, mögel etc.) med sin strålningsenergi. Ultraviolett strålning (UV-C) ger molekylära fotokemiska reaktioner och absorptionen av UV-fotoner mellan 250 och 270 nanometer orsakar DNA-molekylär dissociation som skadar cellmembranet och kärnan i mikroorganismerna.

Detta får till följd att lokala mutationer uppstår, vilket förhindrar reproduktion av mikroorganismer tills de inaktiveras och dödas. Därför används UV-strålning i processen för sanering för att förstöra bakterier, särskilt de som anses vara patogena.

UV-C- ljus används således med fördel när man ska behandla och rena luften. Självständigt, på ovan grunder, men också i kombination ett ”fotokatalytiskt galler” bestående utav ett aluminiumgaller belagt med titandioxid som i EOLIS luftrenare. Handla ur vårt sortiment ovan eller klicka på bilderna för att läsa mer om produkterna. Du hittar hela vår sortiment av luftrenare här.