UV ljus finns naturligt runt omkring oss. Men hur kan det användas för att behandla och rena inomhusluften och på så sätt bidra till ett bättre hem? Vad är UVC-strålning och hur fungerar det?

Vad är UV (Ultraviolett) ljus? UV ljus är en typ av elektromagnetisk strålning, som kommer från solen och överförs vid olika våglängder och frekvenser. UV-ljus är osynligt för det mänskliga ögat, i och med att dem faller inom området för det elektromagnetiska (EM) spektrumet mellan synligt ljus och röntgenstrålar.

Det finns tre typer av UV-strålning beroende på UV-ljusets våglängd.

UV-A (315–400 nm)
UV-B (280–315 nm)
UV-C (100–280 nm)

Med en kortare våglängd, blir UV-strålningens energi högre. UV-C med kort våglängd, är den mest skadliga typen av UV-strålning. Den är emellertid fullständigt filtrerad av atmosfären och når inte jordytan. UVC-strålning används som desinfektionsmedel för luften eftersom den inte har några giftiga biprodukter, inte ger oönskad lukt och inte heller bidrar till ökande kemiska avfall.

UV-B har en medelvåglängd och är mycket biologiskt aktiv men kan inte tränga bortom de ytliga hudlagren. Den relativt långa våglängden UV-A, däremot står för upp emot 95% av UV-strålningen som når vår jordyta.

Det finns många olika källor på vilken effekt UV-C ljus har på oönskade organismer. För ett Sunt Hem och en god inomhusmiljö, är det vår rekommendation att använda beständiga UV-C lampor för att uppnå en högre nivå av komfort i inomhusmiljön. Hur går rent tekniskt dessa processer till?

UV-strålning bryter dem kemiska bindningarna hos organismer (virus, bakterier, mögel etc.) med sin strålningsenergi. Ultraviolett strålning (UV-C) ger molekylära fotokemiska reaktioner och absorptionen av UV-fotoner mellan 250 och 270 nanometer orsakar DNA-molekylär dissociation som skadar cellmembranet och kärnan i mikroorganismerna.

Detta får till följd att lokala mutationer uppstår, vilket förhindrar reproduktion av mikroorganismer tills de inaktiveras och dödas. Därför används UV-strålning i processen för sanering för att förstöra bakterier, särskilt de som anses vara patogena.

UV-C- ljus används således med fördel när man ska behandla och rena luften. Självständigt, på ovan grunder, men också i kombination ett ”fotokatalytiskt galler” bestående utav ett aluminiumgaller belagt med titandioxid som i EOLIS luftrenare. Handla ur vårt sortiment ovan eller klicka på bilderna för att läsa mer om produkterna. Du hittar hela vår sortiment av luftrenare här.