Ozon är en gas som med fördel används för att neutralisera och eliminera dåliga lukter, luftföroreningar i gasform, mögelsporer, allergener, virus, mikroorganismer etc. Ozon finns naturligt i atmosfären och är en kraftfull oxidant som reagerar med organiska eller oorganiska föreningar. Ozon kan därför användas för att förbättra inomhusmiljön.

Tekniken i EOLIS heter ”Corona” och fungerar på samma sätt som när ozon produceras naturligt vid ett åskoväder. I naturen klyver blixten syremolekyler som finns i luften, till syreatomer. Dessa syreatomer reagerar sedan med syremolekylerna och bildar tri-atomiskt syre, det vill säga ozon. Samma process sker i EOLIS fast genom att en högspänningsström ger den energi som krävs för att bilda urladdningarna som klyver molekylerna. Processen innebär att det går att återskapa om och om igen, till skillnad från vanliga ozonaggregat som avtar i effekt över tid.

Ozon i större mängder påverkar människors och djurs andningsorgan, därför behöver man hantera användandet av ozon varsamt. För att eliminera ozon och andra gaser (skadliga och oskadliga) som bildas när ozon reagerar i ett utrymme, så krävs:

  • Tid
  • Vädring av utrymmet/rummet
  • Filtrering av luften i rummet med luftrenare
Så här fungerar ett Corona rör

Man pratar mer och mer om vikten att kontrollera ozon-användandet, dvs att man säkerställer att ozongasen inte finns i de mängder som påverkar människors och djurs hälsa under användandet. Sunt Hem har valt att arbeta med luftrenare som har filtrering och en inbyggd mekanism som kontrollerar att ozon genereras under kontrollerade former. 

Produkter som genererar ozon utan att erbjuda filtrering gör att man inte vet hur lång tid man behöver vänta innan man kan använda utrymmet/rummet igen efter avslutad ozonsanering. Ibland kan det ta dygn upp till veckor innan allt ozon har försvunnit.

Som en konsekvens av ozonbehandlingen så bildas även andra substanser i inomhusluften. Dessa substanser kan vara skadliga i sig och därför så bör man inte använda ozon utan möjlighet till filtrering för att säkerställa att man har kontroll på nivåerna av ozon och andra gaser i sitt hem.

Vid problem med unken eller obehaglig luft, i källare, på vinden eller i andra stängda utrymmen kan ozon med fördel användas för att eliminera den dåliga lukten. Ofta krävs en kontinuerlig insats för att få bukt med problem av denna typ. Sunt Hem rekommenderar dock alltid att man gör en omfattande inomhusmiljöutredning för att ta reda på vad det är som orsakar den dåliga lukten innan man väljer att ozonsanera.

Våra kunder som valt att använda sig av ozonsanering på en vardaglig basis upplever att det påverkar deras inomhusmiljö på ett mycket positivt sätt. Har man möjlighet att bidra till ett sunt hem med en regelbunden ozonbehandling, dagligen eller varje vecka, tycks det inverka positivt på livskvalitén i hemmet.

I och med coronavirusets tilltagande effekt runt om i världen, så har ozonets desinficerande förmåga tilldragit ett ökande intresse. Ozonbehandling, erbjuder ett effektivt sätt för att uppnå en förhöjd renlighet i sitt hem.

Våra modeller med ozonfunktionalitet är EOLIS 600 S, EOLIS 1200 S och Hygeolis. Klicka på bilderna ovan för att läsa mer om våra olika modeller och vad dom kan erbjuda eller lägg i varukorgen. Här hittar du alla våra luftrenare, även dom utan ozon.