VHD Aktivt kolfilter - för att det gör skillnad

Bakom förfiltret i våra luftrenare sitter ett aktivt kolfilter som har en unik konstruktion. Det innebär att det är uppbyggt av fickor med små korn eller pellets av aktivt kol. Kolfiltret är av kvalitén ”Very High Density” (VHD), vilket innebär att det aktiva kolet har packats under hårt tryck för att göra det ännu mer effektivt.

Aktivt kol absorberar effektivt luftföroreningar som lättflyktiga gaser (VOC), formaldehyd, bensen, toluen, ammoniak samt neutraliserar dålig lukt, fångar in gaser som bekämpningsmedel, matos och cigarettrök och påskyndar nedbrytningen av ozon.

Jämför man med konventionella luftrenare på marknaden, så kan man råka ut för återvunnet aktivt kol. För att bli av med de föroreningar som det aktiva kolet bundit tidigare, måste man värma det till väldigt höga temperaturer. Dessvärre går det inte att bli av med allt, vilket innebär att du i viss mån får ett redan förorenat filter. Det kan innebära sämre funktionalitet och sämre möjligheter att binda kemikalier och partiklar. Hur filtret är behandlat för att aktivera olika funktioner och hur det placeras i luftrenaren, kan också påverka funktionen och i värsta fall försämra den ytterligare. Med ett högdensitets aktivt kolfilter vet du att du alltid får hög kvalitet och lång livslängd.

Sunt Hem är stolta över våra EOLIS och Hygeolis luftrenare, som båda har dessa VHD aktiva kolfilter och faktiskt höjer ribban rejält i jämförelse med andra lösningar på marknaden. Man får det man betalar för med våra luftrenare.

När det aktiva kolfiltret har absorberat tillräckligt mycket gaser, blir det mättat, och behöver bytas ut. EOLIS har sensorer som kontinuerligt mäter mängden VOC och kopplar ihop dessa mätvärden med antalet gram aktivt kol som finns i kolfiltret. Detta innebär att du som kund får en indikation på din display när det är dags att byta filter och på så sätt säkerställer vi att ditt hem har en hög nivå av filtrering av potentiellt skadliga gaser såsom, formaldehyd, kolmonoxid, koldioxid, och annat som kan uppstå i inomhusmiljön i en byggnad. Vill du veta mer om våra luftrenare eller köpa någon av dom, så hittar du vårt sortiment ovan. Läs också mer här.