Radon Eye - mät radonhalten i ditt hem

Radon är en gas som upptäcks genom mätning av radonhalten. Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. En mätning av radon bör göras, under eldningssäsongen, d.v.s. mellan oktober och april månad. Då görs en pågående mätning under 2 till 3 månaders tid.

Det finns tillfällen då även en korttidsmätning kan vara på sin plats. Ska du till exempel köpa hus och inte har tid att vänta kan du göra en kortare mätning under 2 till 10 dagar. Med ”Sunt Hems Radonkoll” hyr du en radonmätare som ger ett blixtsnabbt resultat. Detta resultat kan inte användas för att ansöka om radonbidrag, men det ger ett snabbt svar på huruvida halten radon är acceptabel i det boende du testar.

Nedan följer en summering av tillfällen, när det är speciellt lämpligt att mäta radonhalten.
– När du vill köpa ett hus eller en lägenhet
– När du vill bygga om eller till ditt hus
– När du ska justera eller gör ändringar i ventilationen eller uppvärmningssystemet
– När du ska bygga nytt hus
– När du vet att du bor i ett område eller hus där det finns höga halter av markradon eller där det byggts med blåbetong.

Ur ett inomhusmiljöperspektiv, så är det värt att förtydliga att det är ventilation som gäller vid åtgärder för att minska radonhalten i en bostad.  Första steget är alltså en mätning, sedan en åtgärd som innefattar ventilation för att hitta en lösning på problematiken. Kontakta gärna oss på Sunt Hem för kompletterande information kring detta.

Det finns relevant information att inhämta ifrån Strålskyddsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten kring ämnet radon. Sunt Hem rekommenderar att man även söker information hos dessa myndigheter.