Sunt Hem Nordic AB

Vi värnar om ditt inomhusklimat

Sunt Hem Nordic AB har som vision att ingen skall behöva bli sjuk av sin inomhusmiljö. Allt vi gör och allt vi säljer syftar till det målet!

Fyll i ditt telefonnummer så kontaktar vi dig!

Sunt Hem är frukten av tio års intensivt arbete med att förstå varför inomhusmiljön kan göra människor sjuka.

Sunt Hem är frukten av tio års intensivt arbete med att förstå varför inomhusmiljön kan göra människor sjuka. Eftersom det är så stora pengar förknippade med dessa frågor så har vi empiriskt lärt oss att det är svårt att få adekvat svar och information kopplat till vad man faktiskt kan och skall göra ur ett hälsoperspektiv. Vi har valt att alltid ställa oss på den enskilda individens sida och vårt mål är att säkerställa inomhusmiljön och kontrollera den för att ingen skall bli sjuk av sin inomhusmiljö

Våra kunder

Villaägare

Att äga sin villa är härligt men också förenat med ansvar. En god inomhusmiljö som är fri från vardagskemikalier, mögel och damm, värnar din personliga hälsa. Genom att ha god koll på hur ditt hus mår säkerställer du din långsiktiga ekonomiska investering.

Läs mer >

Bostadsrätter

Egen härd är guld värd. I en bostadsrättsförening finns ett delat ansvar och det kan ibland bli mer av att ”tala är silver men att tiga är guld”. Ansvarsfrågan blir ibland oklar och det är vanligt att frågan blir infekterad. Hamnar man i tvist är det frågan om bevisbörda i juridisk mening även den ofta komplicerad.

Läs mer >

Hyresrätter

Livet skall vara lätt att leva. Att hyra sin bostad är ett bekvämt sätt att inte behöva lägga tid och kraft på sitt boende. Samtidigt minskar möjligheten att påverka sin inomhusmiljö och omgärdsfaktorer får en större påverkan. 

Läs mer >

Vår process

Om inomhushälsa

Idag tillbringar genomsnittssvensken 90% av sin tid inomhus. Årtionden av experiment med byggtekniker, byggnadsmaterial, ventilation, isolering har i kombination med fukt skapat en kemikalie-cocktail som idag gör fler och fler sjuka av sin inomhusmiljö.

Behöver du hjälp av oss?

Partners