Kan man sanera mögel med en ozongenerator?

Oseriösa aktörer på marknaden hävdar att man kan ”oskadliggöra mögel permanent” genom att använda en ozongenerator. Riktigt oseriösa aktörer hävdar till och med att kan kan komma tillrätta med mögel i konstruktionen i huset på det här sättet. Detta är helt enkelt inte sant.

Enligt Folkhälsomyndigheten finns bara ett sätt att sanera mögel. Och det är att ta bort allt skadat material.

Var hittar jag bäst information om mögel? Vilka källor är tillförlitliga?

I Sverige har vi myndigheter som sammanställer och presenterar fakta och aktuellt forskningsläge. När det gäller hur mögel, eller egentligen sjuka hus, påverkar oss, är Folkhälsomyndigheten den myndighet som har ansvar för detta. Bäst information från Folkhälsomyndigheten tycker vi finns här: Folkhälsomyndigheten.

Hur får jag min hyresvärd att åtgärda mögel?

Om du inte får gehör hos din hyresvärd (eller förening om det är en bostadsrätt) kan du vända dig till kommunens miljökontor. Om miljöförvaltningen konstaterar att det finns en olägenhet kan de kräva att fastighetsägaren genomför åtgärder.

För att mest effektivt få gehör kan det vara bra att kunna uppvisa ett provresultat redan på förhand. Det kortar handläggningstiden och minimerar risken för att saken avfärdas för att miljökontoret inte hittar någon skada. De har sällan tillgång till bra mätmetoder. Ett sätt att påvisa detta är att gå samman några stycken grannar om det rör sig om ett flerfamiljshus. Det finns många exempel på hyresgäster som fått rätt gentemot sin hyresvärd genom att själva testa bostaden.

Jag har torr luft, behöver jag en luftfuktare?

Enligt forskning är upplevd torr luft oftare luftföroreningar. Om de luftföroreningarna beror på fukt i konstruktionen kan det vara ett stort misstag att tillföra mer fukt till luften. Det ger helt enkelt en bra grogrund för mögel, men även bakterier.

Ett bättre sätt är att säkerställa att inomhusmiljön är bra genom ett av våra tester. Och att investera i en riktigt bra luftrenare för att säkerställa en inomhusmiljö utan luftföroreningar.

Vet jag att jag inte har mögel om fuktmätaren inte ger utslag?

Nej, det kan man aldrig utesluta med en fuktmätare. Mögel kan nämligen torka och avger då mer mögelgifter till luften än vad mögel som är fuktigt gör. Så en fuktmätning som inte visar något säger ingenting om förekomsten av mögel. Ett säkrare sätt att ta reda på om du har mögel, är ett Damm DNA-tops.

Varför inte en luftavfuktare i källaren?

Luftavfuktare tar förvisso bort fukt från källaren. Men eftersom vatten strävar efter att nå jämvikt kommer väggarna att suga åt sig ny fukt utifrån. Ett bättre sätt är därför att värma upp väggarna med till exempel en Infradryer.

Hur ofta måste jag byta filter i luftrenarna?

Det är väldigt individuellt hur snabbt filtren i våra luftrenare förbrukas. Det beror på hur den används och så klart på hur mycket föroreningar som finns i inomhusmiljön. Men ett år är ett bra riktvärde.