IR-paneler - Infrapaneler - Infradryers

Idag rapporteras cirka 36% av alla svenska småhus vara fukt och mögelskadade. 40% av alla förskolor och skolor är dokumenterat fukt och mögelskadade. Av resterande är ytterligare 40% så kallade riskkonstruktioner. Fuktskadorna, som bland annat kan bero på dålig fuktspärr, brukaren själv, fuskbyggnation, okunskap, läckage etc, får så klart effekter på komforten i hemmet, skolan eller på arbetsplatsen.

Dålig lukt, mögelpåväxt, skador på konstruktion, hälsosymtom på byggnaden och på människorna som bor/vistas i byggnaderna, är konsekvenser som kan uppstå då hus, byggnader eller lägenheter fuktskadas. Oavsett var i hemmet, skolan eller arbetsplatsen som fuktskadan uppstår, så behöver man åtgärda problemet och komma till bukt med inomhusmiljön.

Då fukt kan leda till mögel, har infrapaneler sin plats i Sunt Hems produktportfölj. Med infrapaneler installerade torkas fuktskadan ur, inifrån och ut. Värmen som genereras av IR panelerna, värmer endast upp objekt, alltså inte luften i utrymmet, och hindra således ytterligare fukt ifrån att ta sig in igenom, t.ex ytterväggen i källaren. 

Det är en fundamental skillnad mellan denna metod för att hindra spridning av fukt och mögeltillväxt, jämfört med en avfuktare. Infradryer löser problemet, avfuktare skapar nya problem. Enligt termodynamikens lagar vill nämligen vatten nå jämvikt. Det innebär att om du ställer in en avfuktare i en källare, så vill väggarna dra in mer fukt från miljön utanför (jorden till exempel). Har du i stället en Infradryer installerad, värms väggarna upp och fukten skyr väggen. Det kan alltså vara en utmärkt lösning i väntan på dränering eller för att förebygga fuktproblem.

Infrapanelerna pluggas enkelt in med en vanlig jordad elkontakt. Temperatur och arbetstid regleras med ett termostat som ansluts i vägguttaget. Våra paneler kommer i flera olika storlekar och med olika effekt för att täcka alla behov.

För att torka ut fukt, rekommenderar vi att SH InfraDryer dimensioneras till mellan 50-80 Watt per kvadratmeter rumsyta för att lösa problemet.

Kontakta oss på Sunt Hem så hjälper vi dig med anvisningar för hur man installerar en infradryer.
När infradryer är installerad och gör sitt jobb, torkas utrymmet ur och det medför att tidigare fuktiga partiklar, mögelsporer och annat damm torkar och blir lättflyktigt. Vi rekommenderar därför alltid att man kombinerar infradryers med en effektiv luftrenare, du kan läsa mer om våra luftrenare här.

Sunt Hem finns här för att hjälpa dig som privatperson, oavsett om fuktskadan uppstått i en privatägd villa, en bostadsrätt, hyresrätt, i skolan eller på arbetsplatsen. Kontakta oss om du behöver rådgivning.