Affärsvillkor & GDPR

Läs våra villkor här:


DATASKYDDSFÖRORDNINGEN OCH VÅR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), är en ny EU-gemensam förordning som börjar gälla i hela EU från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) och är utformad för att stärka den enskildes rättigheter.

De personuppgifter som vi hämtar in om dig är nödvändiga för att vi bl.a. ska kunna hantera dig som kund, fullgöra våra avtalsförpliktelser och tillhandahålla våra tjänster.

Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring genom till exempel brev eller mail. Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt.

Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du nedan.

COOKIE POLICY

Cookies är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Cookies hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

Vi sparar ingen personlig information via cookies. Statistiken kan inte kopplas ihop med en person.

Hur kan du kontrollera dina cookies?
För att få reda på mer om cookies, inklusive hur du kan se vilka cookies som har placerats på din enhet och hur du kan hantera och ta bort dem, besök www.allaboutcookies.org eller http://www.minacookies.se/
Du kan ta bort alla cookies som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Tredjeparts cookies
Tredjepartscookies kan komma från partners som tillhandahåller funktionella webbverktyg för vår webbplats eller från sociala nätverk.

Exempel på tredjeparts cookies:

 • Delning via sociala nätverk: Om du delar innehåll från vår hemsida i sociala nätverk, t.ex. Facebook och Twitter, så kan du komma att få cookies från dessa webbsidor.
 • Annonsering: Från tid till annan annonserar vi på andra webbsidor. Dessa annonser använder tredjepartscookies för att skräddarsy och visa annonser som är relevanta för dig.
 • Google Analytics: Google Analytics använder cookies för att samla in information om besök på webbplatsen. Den insamlade informationen kan användas för att utvärdera och analysera statistik om besökarna på webbplatsen samt visa särskilt innehåll för vissa besökare.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

När du använder våra tjänster eller på annat sätt kommer i kontakt med oss ger du oss samtidigt tillgång till information om dig själv. Den här informationen gäller för dina personuppgifter som samlas in när du interagerar med Sunt Hem Nordic AB. När vi i denna text talar om personuppgifter menar vi information som direkt eller indirekt identifierar dig som person. Dina personuppgifter används inte bara för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster du begär, men också för att vi ska fortsätta att utveckla våra produkter för att dessa ska fortsätta att tillgodose dina behov och önskemål.

Öppenhet
Det är viktigt för oss att vara öppna och transparenta med vilken information vi har om dig. Vi använder enbart dina personuppgifter för de ändamål och de syften som anges i denna information. Nedan anger vi också hur vi samlar in personuppgifter om dig. Vi ser regelbundet över denna informationstext och uppdaterar den om vi skulle förändra vårt sätt att hantera dina personuppgifter.

Integritet
Utgångspunkten för vår användning av dina personuppgifter är alltid din personliga integritet. Vi använder bara de personuppgifter vi behöver för att fullfölja de syften som anges i denna information. Bara de personer som behöver uppgifterna för sina arbetsuppgifter får tillgång till dem. Vi använder bara personuppgifter som är aktuella och relevanta. Vi hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och andra tillämpliga lagar.

1. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Allmän information
Allmän information samlas in för att identifiera dig som kund, potentiell kund eller dig som på annat sätt nyttjar våra tjänster.  Detta för att underlätta din tillgång till våra tjänster, för att vi ska kunna kommunicera med dig eller för att vissa transaktioner ska kunna utföras. Information vi samlar in:

 • Personlig information
  Namn, företag och kontaktinformation

Övrig Information
I syfte att tillhandahålla relevant information samt anpassad support och uppföljning vad avser de produkter och tjänster som du valt, samlar vi även in:

 • Information från kontakter med oss och besök på våra websidor
  Aktivitet websidor, e-mail, samt annan meddelande- och besökshistorik.
 • Information från social media
  Information som postats på sociala nätverk och som gjorts publik.

2. VARIFRÅN HÄMTAR VI PERSONUPPGIFTER OM DIG?

Vi hämtar data om dig från olika källor beroende på vilka av våra produkter och tjänster du nyttjar. De källor vi hämtar personuppgifter från är:

 • Direkt från dig
  Exempel: Vi begär in personuppgifter av dig när du gör en beställning eller prisförfrågan på vår hemsida.
 • Användande av tjänster på websidor och information på sociala medier
  Exempel: Vi använder oss av cookies för att förstå hur du använder vår webbplats och för att ge dig en optimal upplevelse. För mer information läs vår policy om cookies

3. HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

För att kunna erbjuda dig bästa service, behöver vi använda information om dig. Här följer en lista på situationer där vi använder dina personuppgifter:

 • Försäljning och administration av avtal
  Vi behöver personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.
 • Hantering av vårt kundförhållande
  Vi använder personuppgifter för att identifiera dig som kund, för att kommunicera med dig och skicka information om våra tjänster.
 • Tjänster tillhandahållna av våra samarbetspartners
  Vi använder personuppgifter för att möjliggöra erbjudande om tjänster från våra samarbetspartners.
 • Utveckling
  Vi använder personuppgifter vid utveckling av vår affärsverksamhet och våra produkter, marknads- och kundnöjdhetsundersökningar.
 • Marknadsföring
  Vi inhämtar och analyserar personuppgifter, som exempelvis ditt användande av webbaserade tjänster, i syfte att ge dig relevanta erbjudanden om våra produkter och tjänster.
  Vi säljer inte personuppgifter till tredje part.

4. RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR ANVÄNDANDE

Beroende på syfte och ändamål av information, kommer dina personuppgifter bli behandlade baserat på någon av följande lagliga grunder:

 • Behandlingen är nödvändig för att sluta eller för att fullgöra ett avtal i vilken den registrerade är en part eller omfattas av.
 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Sunt Hem Nordic AB eller annan tredjeparts berättigade intresse, till exempel för att förebygga bedrägerier eller för marknadsföringsändamål.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse, till exempel i form av att upprätta och bevara räkenskapsmaterial enligt bokföringslagen.

5. DATALAGRING OCH SÄKERHET

Vi värnar om din integritet och en god informationshantering av dina personuppgifter. Vi behåller endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i denna information och för att leverera våra tjänster till dig. Lagringstiden för dina personuppgifter är beroende av styrande lagar, bokföringskrav och andra faktorer. Personuppgifter som inte behövs raderas eller görs anonyma.

Vi vidtar alltid lämpliga tekniska, fysiska, juridiska och organisatoriska åtgärder som överensstämmer med gällande regelverk för sekretess och datasäkerhet. De av våra leverantörer och samarbetspartners som fungerar som personuppgiftsbiträden måste följa våra instruktioner gällande sekretess och säkerhet rörande dina personuppgifter.

6. NÄR DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED ANDRA?

När det finns laglig grund för det, kan vi i vissa fall dela personuppgifter med andra. Leverantörer och samarbetspartners som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss är reglerade via personuppgiftsbiträdesavtal. I avtalen med dessa samarbetspartners begränsas syftena för hur personuppgifter kan användas och lämnas ut, och vi kräver att dina personuppgifter är tillräckligt skyddade. Utöver dessa, beroende på aktuell produkt eller tjänst och informationens art, kan dina personuppgifter delas med:

 • Myndigheter – Vi kan vara skyldiga att dela dina personuppgifter med myndigheter, om det krävs enligt lag eller för att uppfylla ett avtal.
 • Fristående leverantörer av tjänster och produkter – Bolag som vi samarbetar med för att administrera åtaganden och rättigheter enligt avtal, såsom till exempel företag som vi anlitar för marknadsföring.

7. ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter behandlas inom Europeiska unionens och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU/EES) och att våra IT-system finns inom EU/EES. Vi kan dock i vissa fall överföra personuppgifter till parter i andra länder för de syften som anges ovan. Till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet för den aktuella behandlingen och vi säkerställer att överföringen av uppgifterna sker på ett lagligt och säkert sätt.

8. TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER

Vi vill vara öppna med hur vi bearbetar dina personuppgifter och vi ser till att de är korrekt uppdaterade. Du har rätt att begära ett kostnadsfritt utdrag per kalenderår av de personuppgifter vi har om dig. Detta gör du genom att kontakta kundtjänst.

Du kan be oss att korrigera eller ta bort de av dina personuppgifter som du anser de är felaktiga. Du kan också be oss att radera dina personuppgifter i de fall det inte finns någon rättslig grund för vidare bearbetning. Viss information kan vara undantagen från rätt till tillgång, rättelse, radering i enlighet med gällande lagar. På din begäran kan en kopia av dina personuppgifter också sändas till ett annat angivet företag.

9. KONTAKTINFORMATION

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta kundtjänst. Sunt Hems tillsynsmyndighet inom området integritet är Datainspektionen. Du har rätt att framföra klagomål till dem, men vi ser gärna att du vänder dig till oss först.

Sunt Hem Nordic AB,
Organisationsnummer 559159-6118
Stora Åvägen 21
436 34 Askim

E-post: info@sunthem.se

Affärsvillkor för Köp, Hyra och Prenumeration (ABO) – Sunt Hem Nordic AB

Detta avtal gäller från och med 2019-02-07

 • §1. Allmänt
 • §2. Beställning
 • §3. Priser och avgifter
 • §4. Produkter och sortiment
 • §5. Betalning
 • §6. Fullgörande
 • §7. Leverans
 • §8. Ångerrätt och återköp
 • §9. Reklamation och garanti
 • §10. Returer
 • §11. Förbehåll
 • §12. Ansvarsbefrielse
 • §13. Personuppgifter och sekretess
 • §14. Hyra och Prenumeration
 • §15. Övrigt

§1. Allmänt

Dessa affärsvillkor (”Avtalet” nedan) är anpassade för försäljning på Internet (distanshandel). Villkoren innehåller även anpassningar för hyra och prenumeration, benämnt ABO. Sunt Hem Nordic AB (Organisationsnummer: 559159-6118) är den säljande parten i varje fall. Den köpande parten benämns som ”Kunden” i detta avtal. Villkoren i Avtalet är anpassade för försäljning till privatpersoner som fyllt 18 år med hemvist i Sverige och vid försäljning av varor (”produkter” nedan). Hos oss kan du som kund enkelt göra en beställning på www.sunthem.se (”Webbplatsen” nedan) eller via e-post.

Bestämmelserna i detta avtal är ej tillämpliga för avtal om köp som ingåtts före den 7:e februari 2019. För att öka tydligheten finns en datummärkning i sidhuvudet. Om villkoren i Avtalet har ändras anges även ett slutdatum. Om slutdatum anges gäller Avtalet till och med kl. 00:00 det datum som Avtalet upphört att gälla. Du som kund får möjlighet att acceptera dessa villkor i samband med din beställning.

Villkor eller delar därav i detta Avtal som avviker från tvingande lagstiftning är utan verkan i den mån avvikelsen inte är till förmån för kunden. Denna bestämmelse gäller endast om kunden är privatperson och att köpet avser privat konsumtion.

§2. Beställning

Hos Sunt Hem Nordic AB beställer du produkter enkelt och bekvämt. Vi erbjuder säkra betalningsalternativ och trygga leveranser. Sunt Hem Nordic AB tar emot din beställning när du klickar på knappen ”Slutför Köp” i kassan (steg 1 av 1). Genom att klicka på knappen ”Slutför Köp” accepterar du som kund även betalningsansvar för din beställning. När Sunt Hem Nordic AB har mottagit din beställning får du e-postmeddelandet ”Orderbekräftelse” till den e-postadress som du angav när du beställde. Sunt Hem Nordic AB erbjuder även kunder att göra beställning via e-post till: info@sunthem.se. Vi ger också dig som kund möjligheten att göra en snabb beställning genom vår gästkassa utan att behöva logga in på www.sunthem.se. När du klickar på knappen ”Slutför Köp” sluts detta Avtal.

Handla tryggt med rätt till avbeställning
Om du ångrar dig erbjuder vi dig att avbeställa lagd beställning. För att göra en avbeställning ska du kontakta oss via e-post på: info@sunthem.se. Avbeställning skall meddelas senast kl.12:00 den dag beställningen normalt skulle ha utlevererats.

§3. Priser och avgifter

Priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattesats. Moms för momspliktiga produkter debiteras med 25%. Avgifter för frakt kan tillkomma vid varje beställning, se §7. Leverans i Avtalet för mer information.

Avgift för outhämtad försändelse 
Om du som kund inte skulle hämta ut din beställning eller ej mottager hemleverans på det sätt som avtalats debiterar vi en avgift från 299 kronor (högst 1299 kronor) inklusive moms. För mer information se §7. Leverans nedan.. Avgiften är nödvändig för att vi ska kunna täcka frakt- och hanteringskostnader som uppkommer. Notera att om du inte tar emot eller hämta ut en försändelse räknas det inte som att du har meddelat att du ångrat ditt köp. För mer information se §8. Ångerrätt och återköp nedan.

Avgift för förbetald returfraktsedel
Vid nyttjande av förbetald returfraktsedel debiteras en avgift om Från 299kr kronor inklusive moms.

Erbjudanden
Erbjudanden och kampanjer som marknadsförs på webbplatsen gäller så långt lagret räcker om inga andra villkor redovisas i anslutning till erbjudandet.

§4. Produkter och sortiment

Alla produkter som erbjuds på webbplatsen är anpassade för bruk på den svenska marknaden. Det innebär bland annat att produkterna uppfyller svenska miljökrav och säkerhetsföreskrifter. Normalt medföljer bruksanvisning på engelska om det krävs för produktens användande. Eventuella tekniska specifikationer, särskilda krav på tillbehörsutrustning samt information om begränsningar och plomberingar framgår på respektive produktsida i den mån det är skäligt eller följer av lag.

Produkter som kan komma att erbjudas och säljs på löpmeter kapas efter beställning och går därför inte att returnera. Detta framgår på produktsidan om det är en tillverkningsvara. Ångerrätten avtalas därmed bort enligt distanshandelslagen ”5 § Avser distansavtalet en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel”

Färgåtergivning på produktbilder
De produktbilder som visas på webbplatsen skall återge produktens färg och övriga egenskaper på ett så verklighetstroget sätt som möjligt. Eftersom färgåtergivning kan variera beroende vilken typ av bildskärm du som kund använder kan vi inte garantera att produkternas färger exakt återspeglar de färger du upplever på din bildskärm.

§5. Betalning

ALLMÄNT

Svea Ekonomi AB (”Svea”) tillhandahåller tjänsten Checkout (”Checkout”) för att förenkla för dig som kund att handla på nätet. Genom att använda Checkout godkänner du Sveas villkor i detta avtal (”Avtalet”) såsom de framgår nedan, inklusive de särskilda villkor som är bifogade nedan.

BETALNINGSALTERNATIV

För att underlätta för dig som kund godkänner du i förväg de olika betalningsalternativ som Svea kan erbjuda dig. De betalningsalternativ som kan erbjudas dig varierar från handlare till handlare och är även beroende av den kreditprövning som Svea genomför av dig som kund. De normalt sett tillgängliga betalningsmetoderna är fakturabetalning, kontokredit (delbetalning) samt kort- eller bankbetalning. Genom att godkänna villkoren för Checkout godkänner du även att du kan komma att träffa ett avtal med Svea på nedanstående villkor för att genomföra ett köp genom Checkout. Det kostar inget att använda Checkout men eventuella skatter eller avgifter kan tillkomma beroende av det betalsätt du väljer.

Se närmare de enskilda villkoren för fullständig information om:

Fakturabetalning

Vid betalning via faktura samarbetar Butiken med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Butiken överlåtna till Svea Ekonomi AB. Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig. Betalningstiden är alltid minst 14 dagar från fakturadatum. För mer information om betalningsvillkor, se Butikens villkor. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Delbetalning

Genom Butikens samarbete med Svea Ekonomi AB kan du teckna ett kontokreditavtal och därmed kunna delbetala ditt köp. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det kampanjalternativ som passar dig bäst. Köpet kan alltid betalas i sin helhet närsomhelst, innan förfallodag. Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig. Har du några frågor så kan du ringa 08 – 514 931 13 för närmare information. Exempel på effektiv ränta vid köp om 10 000 kr, löptid 12 månader, 0 % ränta, uppläggningsavgift 195 kr, aviavgift 29 kr: 10,68 %.

Betalning genom kontokredit

Allmänna villkor konto

Leasing

Allmänna villkor leasing

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.

SEKKI

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i EU:s Dataskyddsförordning 2016/697. Svea behandlar personuppgifter om dig, inklusive uppgifter om vem du är, kontaktuppgifter samt ekonomiska situation och betalningshistorik. Uppgifterna inhämtas främst från dig. Personuppgifterna behandlas för att fullgöra ett avtal där du och Svea är parter. Svea avser att behandla dina personuppgifter i syfte att administrera och fullgöra avtalsförhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter eller sådana skyldigheter som kan följa av lagar och förordningar. Uppgifterna kan även komma att användas för marknads- och kundanalys, riskhantering och produktutveckling. Svea kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter. Svea vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Exempel på sådana tredje parter kan vara andra bolag inom Svea-koncernen, kreditupplysningsföretag och myndigheter. Du har rätt att få information om de personuppgifter om dig som behandlas av Svea. Du har rätt att begära rättelse, radering, begränsad behandling eller rikta annan invändning mot behandling av personuppgifterna. Sådan begäran ska prövas och Svea kan vara av uppfattningen att personuppgiftsbehandlingen ska fortgå utan rättelse, radering eller begränsning. Du har rätt att överklaga behandlingen till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling. Personuppgifter lagras under den tid de är aktuella och under den tid krediten är aktuellt. Personuppgifter raderas dock senast 36 månader efter det att krediten slutbetalats. Uppgifter lagras även en tid därefter för att efterleva lagar och förordningar samt för att möjliggöra myndighetsinspektion. Sveas kundregister och andra uppgifter Svea har om dig skyddas av banksekretess enligt Lag om finansieringsverksamhet. Personal hos Svea som har tillgång till personuppgifter har lagstadgad och avtalad tystnadsplikt. Svea är personuppgiftsansvarig. Du kan kontakta Svea via post 169 81 Solna, telefon 08 – 514 931 13 eller swp@svea.com. Dataskyddsombud nås på privacy@svea.com

KREDITPRÖVNING

Innan Svea beviljar dig en kredit måste Svea genomföra en sedvanlig kreditprövning för att säkerställa att du har ekonomiska förutsättningar att fullgöra de skyldigheter som framgår av kreditavtalet. Genom att godkänna villkoren i detta Avtal medger du att Svea genomför en kreditprövning av dig som kund, för att möjliggöra för dig att erhålla en kredit av Svea i framtiden. På så vis underlättar vi för dig som kund att genomföra ett köp via Checkout, genom att du har frihet att välja det betalningsalternativ som passar dig bäst, inklusive möjligheten att erhålla en kredit av Svea. Som ett led i kreditprövningen kan Svea komma att inhämta en kreditupplysning hos ett kreditupplysningsföretag. Svea förbehåller sig rätten att inhämta kompletterande information om din ekonomiska situation och rätten att göra förnyade kreditprövningar.

FÖRSÄKRAN M.M.

Genom att använda Checkout och godkänna Avtalet försäkrar du att de uppgifter du lämnar till Svea är korrekta samt att du har rätt att ingå detta Avtal och inte är minderårig eller står under förvaltarskap. Lämnar du medvetet felaktiga uppgifter eller använder någon annan persons uppgifter kommer detta anses vara ett missbruk av tjänsten och du kan därmed spärras från vidare användning av Checkout.

ÄNDRINGAR M.M.

Svea har rätt att ändra villkoren i detta Avtal, samt de villkor som hänvisas till i detta Avtal. Du ombeds därför ta del av samtliga villkor inför varje genomförande av ett nytt köp genom Checkout.

ANSVAR, TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Svea ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats dig eller någon annan genom ditt användande av Checkout, utöver vad som följer av tvingande konsumenträttslig lagstiftning. Vid klagomål hänvisas du till att kontakta Svea via e-post eller telefon, se kontaktuppgifter nedan. Du kan också be att ärendet prövas av klagomålsansvarig hos Svea. Om du är fortsatt missnöjd kan du vända dig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00 (www.arn.se). Rådgivning kan erhållas av kommunens konsumentvägledare eller konsumenternas bank- och finansbyrå.

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå
Box 242 23
104 51 Stockholm
0200-22 58 00
www.konsumenternas.se

Svea följer lag (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Det innebär att Svea kommer att delta vid en eventuell tvistlösning hos en nämnd för alternativ tvistlösning, t.ex. Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Svensk rätt tillämpas på detta Avtal och eventuell tvist som uppstår med anledning av detta Avtal ska prövas av allmän domstol i Sverige.

§6. Fullgörande

Sunt Hem Nordic AB påbörjar fullgörande av detta avtal när du klickat på knappen ”Slutför Köp” i kassan. Sunt Hem Nordic AB har fullgjort sin del av detta avtal när du fått fullständig leverans av beställda produkter i din besittning. Du som kund har fullgjort din del av detta avtal när du erlagt fullgod betalning och mottagit leverans av beställda produkter på det sätt som avtalats.

§7. Leverans

Produkter levereras direkt till den adress du uppgivit vid beställning, alternativt via ombud i samarbete med våra logistikpartners. Sunt Hem Nordic AB skickar beställningar under helgfria vardagar.

Varan skickas samma dag om ordern kommit in innan kl. 12.00 och om varan finns i lager. Större varor som exempelvis möbler och vissa luftrenare finns inte alltid på lager och då blir leveranstiden något längre.

Fraktkostnad:

En fraktkostnad tillkommer vid varje beställning och framgår i kassan. Under vissa kampanjer kan fraktkostnaden komma att exkluderas.

Leveranstid:

Om de leveranstider som anges nedan inte är tillämpliga för ett köp och om en leveranstid inte särskilt avtalats utanför detta avtal förbinder sig Sunt Hem Nordic AB att fullgöra leverans utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 45 dagar från avtalets ingående. I det fall kunden ska betala i förskott förbehåller sig Sunt Hem Nordic AB rätten att invänta betalning innan leverans påbörjas.

Leveranstider anges nedan. Om beställningen omfattar produkter som är slut i lager kan leveranstiden bli längre än normalt. I det fallet levereras beställningen först när samtliga produkter finns i lager.

DHL Servicepoint (spårbart fraktalternativ)
Du blir aviserad när du kan hämta ut paketet hos ditt ombud. Om du valt SMS avisering blir du aviserad när försändelsen kan hämtas ut hos ombudet. Servicepoint skall hämtas ut inom 14 dagar från aviseringsdatum. Outhämtade försändelser återsänds till Sunt Hem Nordic AB, du som kund blir då debiterad en återhämtningsavgift om 299 kr inklusive moms.

DHL Hemleverans (spårbart fraktalternativ)
Hemleverans levereras inom 2-7 helgfria vardagar räknat från dagen då beställningen skickats från Sunt Hem Nordic ABs lager. Hemleverans levereras till tomtgräns (eller så långt lastbilen kan köra), 2 leveransförsök ingår. Vid ytterligare leveransförsök kan avgifter tillkomma, kontakta därför alltid DHL om du inte kan ta emot försändelsen på utsatt tid. Hemleverans som inte kunnat avlämnas återsänds till Sunt Hem Nordic AB, du som kund blir då debiterad en återhämtningsavgift som baseras på sändningens vikt (priser är inklusive moms)

 • 0-100kg     = 499:-
 • 100-400kg = 799:-
 • 400-600kg = 999:-
 • 600kg+      = 1299:-

Leverans längs lantbrevbärarlinjer och i öbebyggelse
Om din leveransadress är längs lantbrevbärarlinjer samt öbebyggelse utan normal broförbindelse kan leveranstiden komma att utökas med 1-2 helgfria vardagar.

Leveransförsening
Uppstår en leveransförsening som är av väsentlig betydelse för dig som kund har du rätt att häva detta avtal utan kostnad eller om Sunt Hem Nordic AB inte kan tillgodose en leveranstid som är avgörande för att kunden ska ingå avtalet och kunden har meddelat detta innan avtalets ingående. I det fall köpet avsett en produkt som ska anpassas, tillverkas eller särskilt anskaffas efter kundens önskemål och Sunt Hem Nordic AB inte kan återta produkten utan väsentlig förlust har kunden endast rätt att häva köpet om syftet med köpet är väsentligen förfelat genom dröjsmålet och Sunt Hem Nordic AB insåg eller borde ha insett detta.

Transportrisk
Risken för försändelse övergår på dig som kund när den har avlämnats till dig. Det innebär att Sunt Hem Nordic AB står transportrisken tills försändelsen har nått dig.

§8. Ångerrätt och återköp

Ångerrätt
Kunder som ingår detta avtal i egenskap av privatperson har rätt att frånträda avtalet i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten är ej tillämplig för kunder som ingått detta avtal i egenskap av näringsidkare. Ångerrätten gäller i 14 dagar (ångerfristen), tiden räknas från den dag då du som kund har mottagit leverans. Ångerrätten ger kunden rätt att undersöka varorna och återsända dem i det fall kunden ångrar sitt köp. När kunden ångrat sitt köp har denne rätt att återfå vad denne har betalt under förutsättning att kunden inte har använt produkterna i en större omfattning än vad som krävs för att kunna undersöka dem. Vid nyttjande av ångerrätten ska kunden meddela Sunt Hem Nordic AB och sedan returnera samtliga produkter som beställningen omfattar till Sunt Hem Nordic AB utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar. Vid retur skall kunden själv bekosta returfrakten.

När kunden lämnat meddelande om att denne nyttjar sin ångerrätt kommer Sunt Hem Nordic AB genomföra återbetalning utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar förutsatt att Sunt Hem Nordic AB mottagit de produkter kunden återsänt alternativt om kunden lämnat bevis för återsändande. Återbetalning sker med samma betalningsmedel som kunden använt i den mån det är tekniskt möjligt. Eventuella värdeminskningsavdrag samt avdrag för frakt om kunden valt annat alternativ än standardfrakt kan komma att göras på återbetalningen. I det fall har beställning gjorts mot faktura som ännu inte betalats kommer fakturan makuleras. Skulle du som kund återlämna färre produkter än vad beställningen omfattar återbetalas endast varuvärdet för de produkter som du återlämnar. Vid användande av den förbetalda returfraktsedeln vid retur kommer gällande avgift för returfrakten dras av från återbetalningen.

Värdeminskningsavdrag vid nyttjade av ångerrätt
Om kunden har hanterat produkterna mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dessa och hanteringen orsakat att produkterna minskat i värde. Som exempel kan produkternas värde minska genom slitage. I dessa fall är kunden ersättningsskyldig mot Sunt Hem Nordic AB för skälig värdeminskning. En marknadsmässig bedömning av den faktiska värdeminskningen görs av Sunt Hem Nordic AB i varje enskilt fall. Nedan angivna avdragsnivåer utgör endast exempel på de beräkningsgrunder som tillämpas vid uträkningen av värdeminskningen. Sunt Hem Nordic ABs bedömning görs alltid utifrån ett helhetsperspektiv.

Nivå 1. – Om produkten uppvisar en mindre förslitning eller försämring, såsom en mindre repa:
20 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 2. -Om produkten uppvisar en märkbar förslitning eller försämring, såsom tydlig repa eller skada:
40 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 3. -Om produkten uppvisar skador på produkten som påverkar produktens funktion:
60 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 4. -Om produkten uppvisar kraftiga skador på produkten och/eller kraftig förslitning eller försämring av produkten:
80 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 5. -Om produkten är i ett sådant skick att den bedöms vara osäljbar eller att en reparation inte är ekonomiskt försvarbar:
100 % i värdeminskningsavdrag.

Skador på produktemballaget
I det fall produktemballaget saknas eller uppvisar sådana skador att det inte kan återanvändas:
20 % i värdeminskningsavdrag.

Vissa produkter är undantagna från ångerrätten med stöd i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler:
-Produkter som tillverkats eller ändrats särskilt på kundens begäran eller som på annat sätt fått en särskilt prägel.
-Produkter som riskerar att förstöras, förbrukas eller väsentligt försämras under ångerfristen.

Förfarande vid ångerrätt
Använd kontaktuppgifterna nedan för att meddela Sunt Hem Nordic AB om att du önskar ångra köpet.

Kontaktinformation
Sunt Hem Nordic AB
Stora Åvägen 21
436 34 Askim
E-post: info@sunthem.se

30 dagars Bytesrätt

Bytesrätt erbjuds i 30 dagar från det att produkten levererats till dig. Under den period då bytesrätt gäller, kan produkter bytas tillbaka mot ett tillgodokvitto på det värde som du betalt för produkterna.
För att utnyttja bytesrätten skall kvitto uppvisas, spara därför kvittot vid beställningen. Kunden står själv för fraktkostnader (tur&retur).
Kostnad för annan utförd tjänst ersätts ej av Sunt Hem Nordic AB.

Följande villkor gäller för bytesrätt:
-Produkten skall vara oanvänd och i oskadat skick.
-Eventuell montering av produkten skall inte ha skett.
-Originalförpackningen skall vara i oskadat skick.

Nyttjande av Bytesrätt
För att nyttja bytesrätten, vänligen kontakta oss via e-post på: info@sunthem.se.

§9. Reklamation och garanti

Reklamationsrätt
Kund som köpt en produkt i egenskap av privatperson har rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716). Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i 3 år från det att kunden fått produkten i sin besittning. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till kunden. (se Reklamation av transportskada nedan). En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan kunden och Sunt Hem Nordic AB eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som kunden har orsakat räknas inte som ursprungsfel.

Om kunden reklamerar en felaktig produkt efter 6 månader från det att kunden fått produkten i sin besittning har kunden även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. Sunt Hem Nordic AB rekommenderar därför alltid att undersöka produkter när de levereras och påtala eventuella fel så snart som det upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du betalt. Vid godkänd reklamation skall kunden hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund reklamationen. Som exempel skall kostnader för att returnera en felaktig produkt ersättas av Sunt Hem Nordic AB. Notera att du som kund i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig. Vid reklamation skall vardera part utan onödigt dröjsmål återlämna vad denne tagit emot, i det fall Sunt Hem Nordic AB skall företa omleverans har kunden rätt att behålla den felaktiga produkten i sin besittning tills det att denne mottagit leverans av felfri produkt.

Kontaktuppgifter vid reklamationsärenden
E-post: info@sunthem.se.

Handla tryggt med garanti
Vissa produkter omfattas av garanti utöver reklamationsvillkoren i dessa köpvillkor.

Retur vid reklamation eller garantiärende
För att returnera felaktiga produkter eller material, vänligen se §10. Returer.

§10. Returer

Vid retur av produkter eller material till Sunt Hem Nordic AB skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. Sunt Hem Nordic AB rekommenderar därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till Sunt Hem Nordic AB bär du som kund också ansvaret för skadan.

Vid återsändande av produkter till Sunt Hem Nordic AB är du ansvarig för att produkterna når Sunt Hem Nordic AB i oskadat skick. Sunt Hem Nordic AB rekommenderar att kunden använder spårbar försändelse vid retur.

Returadress:
Bergman & Beving Logistics AB
c/o Sunt Hem Nordic AB
Vistaforsvägen 3
523 37 Ulricehamn
Sverige

Retur med förbetald returfraktsedel
För att returnera produkter med den förbetalda returfraktsedeln skall du kontakta Sunt Hem Nordic AB. Vid nyttjande av returfraktsedel kommer du som kund debiteras med en avgift som framgår under §3. Priser och avgifter i dessa affärsvillkor. Avgift för returfraktsedel utgår dock inte om retur skett på grund av en godkänd reklamation. Sunt Hem Nordic AB står transportrisken vid retur med förbetald returfraktsedel.

Återbetalningar
Sunt Hem Nordic AB återbetalar pengarna utan onödigt dröjsmål vid nyttjande av ångerrätten eller om återbetalning har beslutats i ett reklamationsärende.

§11. Förbehåll

Återtagandeförbehåll
Samtliga produkter är behäftade med återtagandeförbehåll tills det att kunden fullgjort sina skyldigheter som följer av detta avtal. Det innebär att äganderätten övergår på kunden i samband med att kunden fullgör sina skyldigheter som följer av avtalet. Kunden har därmed ej rätt att konsumera, nyttja, sälja eller på annat sätt vidta åtgärd innan äganderätten övergått på kunden som förhindrar att produkterna kan återtas av Sunt Hem Nordic AB.

Hävningsförbehåll
Sunt Hem Nordic AB förbehåller sig rätten att häva avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på webbplatsen. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Sunt Hem Nordic AB.

Ändringsförbehåll
Sunt Hem Nordic AB förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på webbplatsen, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock ej redan ingångna avtal mellan Sunt Hem Nordic AB och kund.

Ansvarsförbehåll
Sunt Hem Nordic AB skall anses befriad från alla förpliktelser enligt detta avtal om ansvar annars skulle ha uppstått på grund av händelse som ligger utanför detta avtal, Sunt Hem Nordic ABs verksamhet eller vad som annars följer av tvingande lag.

§12. Ansvarsbefrielse

Force Majeure
I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Sunt Hem Nordic ABs kontroll och som Sunt Hem Nordic AB inte skäligen kunnat övervinna eller förutse skall Sunt Hem Nordic AB ha rätt att frånträda sina skyldigheter i detta Avtal. Vid sådan händelse skall Sunt Hem Nordic AB ej stå skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft.

Externa länkar
Sunt Hem Nordic AB ansvarar ej för eventuella skador och problem med kundens mjuk- eller hårdvara som uppstår på grund av att kunden nyttjat externa länkar som är publicerade på www.sunthem.se.

Reservation för prisfluktuationer eller andra handelshinder
Vid prisfluktuationer eller andra handelshinder, såsom brist på nödvändig komponent, där Sunt Hem Nordic AB inte skäligen kan hållas vid sina förpliktelser enligt detta avtal har Sunt Hem Nordic AB rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Sunt Hem Nordic AB.

Reservation för skatte- och avgiftsförändringar
Vid väsentliga skatte- eller avgiftsförändringar, som är av stor betydelse för förutsättningarna för detta avtal, har Sunt Hem Nordic AB rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Sunt Hem Nordic AB.

Reservation för leveransförsening utanför Sunt Hem Nordic ABs kontroll.
Uppstår det en leveransförsening som beror på händelse utanför Sunt Hem Nordic ABs kontroll, skall inte Sunt Hem Nordic AB anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Sunt Hem Nordic AB såvida inte annat särskilt avtalats mellan Sunt Hem Nordic AB och kunden eller bestämmelse som följer av tvingande lag.

§13. Personuppgifter och sekretess

Uppgifter såsom personuppgifter eller annan uppgift eller del av handling som kunden lämnar till Sunt Hem Nordic AB kommer att lagras och behandlas i digitalt format. Sunt Hem Nordic AB ansvarar för att uppgifterna lagras och behandlas i enighet med dataskyddsförordningen GDPR. Kundens uppgifter kommer att användas av Sunt Hem Nordic AB för att möjliggöra och säkerställa fullgörande av Avtalet.

Personuppgiftsansvarig:
Sunt Hem Nordic AB (Org. 559104-3228)
Stora Åvägen 21
43634 Askim

GDPR (General Data Protection Regulation)
Mer om vilka uppgifter som lagras och varför de lagras samt vilka rättigheter du har som kund finner du under särskild länk på webbplatsen relaterad till GDPR

Viktigt att veta: Det är du själv som godkänner om vi får ta del av dina personuppgifter. Vi kan dessvärre inte processa ditt ärende om du inte godkänner villkoren.  Du godkänner villkoren i samband med köp på sunthem.se. Har du godkänt villkoren och vill dra tillbaka godkännnandet så kan du mejla info@sunthem.se och be om att få dig raderad ur våra system.

§14. Hyra och Prenumerationstjänster (ABO)

Sunt Hem erbjuder hyra och prenumeration (ABO) på följande produkter :

Hyra av Instrument för Sunt Hem Radonkoll. Denna produktlösning hyrs under en period av 10 dagar och skickas därefter tillbaka till av Sunt Hem angiven adress och leveranssätt. I händelse av att produkten inte är åter hos Sunt Hem, dag 24 efter vårt utsändningsdatum, debiteras 6.000 kronor, vilket täcker produktkostnaden för nyanskaffning samt utebliven intäkt för nästkommande hyresperiod.
Frakt enligt bolagets övriga villkor.

Hyra av SH DEEPDUSTER djuprengörare. Denna produktlösning hyrs under en period av 14 dagar och vid antingen 4 (ABO4), 2 (ABO2) eller 1 (ABO1) tillfällen om året. Sunt Hem Nordic AB upprättar ett periodiskt register där din hyresperiod märks upp och meddelar di som kund via email.
Efter hyresperiodens slut skickas produkten tillbaka till av Sunt Hem angiven adress och leveranssätt. I händelse av att produkten inte är åter hos Sunt Hem, dag 28 efter vårt utsändningsdatum, debiteras 10.000 kronor, vilket täcker produktkostnaden för nyanskaffning samt utebliven intäkt för nästkommande hyresperiod.
Frakt enligt bolagets övriga villkor.

Prenumeration av Luftrenarfilter som Sunt Hem skickar hem 1 (ABO1) gång per år till kunden. För prenumeration av Luftrenarfilter sker leverans portofritt till vid varje tillfälle gällande pris. Vardera parten kan säga upp luftrenar-prenumerationen med omedelbar verkan, dock inte retroaktivt.

Prenumeration av LeauDes Eco ”Refill” som Sunt Hem skickar hem som prenumeration vid antingen 12 (ABO12), 6 (ABO6), 2 (ABO2) eller 1 (ABO1) tillfälle om året. För prenumeration av LeauDes Eco ”Refill” sker leverans portofritt till vid varje tillfälle gällande pris. Vardera parten kan säga upp LeauDes Eco ”Refill” prenumerationen med omedelbar verkan, dock inte retroaktivt.

§15. Övrigt

Polisanmälan
Sunt Hem Nordic AB polisanmäler rutinmässigt alla bedrägerier, bedrägeriförsök samt misskynnesbeställningar.

Diskrepans mellan olika publikationer
Om det föreligger skillnader mellan olika publikationer, skall de uppgifter som har publicerats senast anses ha företräde. Detta gäller dock ej uppgifter som är uppenbart felaktiga eller missvisande vid en jämförelse mellan de olika publikationerna.

Immaterialrätt, logotyper och varumärken
Allt material som publiceras på webbplatsen, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text & bild är immaterialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse, materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan Sunt Hem Nordic AB uttryckliga tillstånd. Eventuella överträdelser beivras.

Informationens syfte
All information på webbplatsen, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbplatsen. Sunt Hem Nordic AB ansvarar således ej för de följder eller skador som kan uppstå om denna information används i något annat syfte än det ovan angivna.

Cookies
Cookies, ”kakor”, är små filer som sparas ner på besökarens dator när denne besöker en hemsida. På webbplatsen används följande typer av cookiefiler:

Session cookies: ”Sessionskakor” sparas bara temporärt på besökarens dator för att denna ska kunna använda på hemsidan problemfritt. När besökaren stänger ner sin webbläsare raderas också sparande session cookies.

Persistent cookies: ”Permanenta kakor” sparas på besökarens dator och är bestående. Persistent cookies används bland annat för att identifiera en återkommande besökare och ibland även som underlag till statistikprogram.

Opt-in: På webbplatsen har du som besökare alltid rätten att så fort som du besöker vår hemsida välja om du vill att cookies ska kunna sparas ner på din dator. Väljer du att inte tacka ja till detta, kommer inga permanenta kakor att lagras på din dator, men detta kan leda till att vår hemsida inte fungerar optimalt när du besöker den.

Tvist
Tvist mellan Sunt Hem Nordic AB och dig som kund prövas vid den domstol som följer av tvingande lagstiftning. I det fall ett ärende prövas i Allmänna reklamationsnämnden kommer Sunt Hem Nordic AB följa nämndens beslut.

Varför sunt hem?

Snabb & Effektiv hjälp

Får du ofta huvudvärk i en speciell inomhusmiljö? Har du astma eller allergier eller diagnosticerad med
kroniska åkommor? Eller drabbad av diffusa symptom som kallas ”utmattningssyndrom”, ”ME”,
”Fibromyalgi” eller ”IBS”.
Då vet vi att du snabbt måste säkerställa din inomhusmiljö. Dels för att veta att det inte finns
sjukdomsalstrande skador i boendet, dels för att ge din kropp bästa förutsättningarna att läka.
Sunt Hem Nordic AB har nycklarna att snabbt och effektivt hjälpa dig.

Högsta kvalité

Våra kunder lever ofta med känsligheter en frisk individs referensram. Det medför att vi aldrig kan tumma
på kvalité eller funktion. Fördelen med det är att våra produkter och tjänster främjar hälsan för alla.

Personligt bemötande

Vi vet att de frågor vi arbetar med ofta är livsomvälvande.
Även om processen är den samma för de flesta så är finns alltid skillnader i situation. Därför utgår vi alltid
från dig som individ och ditt läge. Även om vi ibland kommer med svåra besked är vårt mål att göra det
med värme och respekt.

Ditt hem är vår prioritet

Ditt hem är din borg. Alla har rätt till en sund inomhusmiljö och vårt mål är att hjälpa dig göra din borg till
en trygg och hälsosam miljö leva i, fri från mögel och onödiga vardagskemikalier.