Testa din inomhusmiljö!

Det är viktigt att ha koll på sin inomhusmiljö. Allt för många människor lider av diffusa symtom som många gånger orsakas eller försämras av en dålig inomhusmiljö. Asbest, radon, mögel är exempel på sånt som man behöver veta om man har för höga halter av i sin inomhusmiljö och om en eventuell åtgärd kan vara nödvändig. 

Sunt Hem har testerna för din inomhusmiljö, handla direkt ut vårt sortiment nedan eller kontakta oss så hjälper vi dig vidare.