Damm som är synligt och damm i form av partiklar. Med våra luftrenare kan du filtrera upp damm ifrån luften, något som bidrar till att dammet inte ansamlas på golv, fönsterbrädor och andra objekt, vilket bidrar till att ditt hem både ser och är trevligare att vistas i.

Utöver att damm inte ger ett trevligt intryck, så kan damm också innehåll en del otrevligheter som pollen, mögelsporer, ftalater (ex i kläder, leksaker) och t.o.m. flamskyddsmedel (ex i möbler, elektronik) som kan påverka din hälsa negativt. Damm cirkulerar i luften vi andas för att slutligen landa på golvet där speciellt barn och husdjur vistas mer och därmed andas in damm i högre utsträckning och på så sätt få i sig extra höga koncentrationer av dessa skadliga ämnen.

Därför finns det goda anledningar att ha en luftrenare hemma. Men se till att luftrenaren verkligen har rätt kapacitet att fånga in och filtrera dammet. För detta krävs dels en stark motor som klarar att göra jobbet, dels ett bra filterpaket med HEPA filter. EOLIS från NatéoSanté har detta och erbjuder därmed en säkerhet att över tid förbättra din inomhusmiljö. Dessutom indikerar EOLIS om maskinen står i ett utrymme som är överdimensionerat, detta för att ditt hem ska vara ett Sunt Hem utan kompromisser.

Vill man ytterligare försäkra sig om att man oskadliggör det som ansamlas i eventuellt damm, t.ex. pollen, andra allergener, mögelsporer eller fuktskadebakterier, så väljer du att investera i en EOLIS med ozon-funktion, modeller med beteckning ”S”. Ozon eller aktivt syre som det också heter, är naturens egen desinfektionsgas, som har förmågan att eliminera skadliga oönskade organismer i din inomhusmiljö.
Med EOLIS kan du välja två olika inställningar, antingen en konstant låg dos, som ställs in beroende på hemmets eller rummets volym och som kontinuerligt rengör din inomhusmiljö. Eller en högre dos som ger en mer djuprengörande effekt. Denna högre dosen ställer krav på dig som användare att ingen människa eller husdjur befinner sig i utrymmet som behandlas, under den timmen som detta program används. Läs bruksanvisningen noga innan du sätter igång detta program.
Du kan också självklart kontakta oss på Sunt Hem vid frågor eller funderingar. Läs gärna mer om våra luftrenare här eller handla ur vårt sortiment ovan.