Köp filterpaket och förfilter till din luftrenare

Det professionella filterpaketet som håller måttet

Varför ska du välja en EOLIS luftrenare till ditt hem och familj?

Här är citatet ”The devil is in the details” väldigt passande. För med en ytlig blick så kan EOLIS filterpaket se ut som alla andra. Men det är detaljerna som avslöjar skillnaden mellan EOLIS filtreringsfunktioner och de filter som sitter i dom vanligaste renarna på marknaden. Nedan kan du läsa en utförlig beskrivning om vad som skiljer våra filter från andras på marknaden.

Allra ytterst sitter det blå förfiltret som har till uppgift att förlänga livslängden på de övriga filtren genom att stoppa makro-partiklar som dammtussar, pollen och djurhår. Förfiltret är också behandlat med en biocid mot bakterier, virus, mögel och mikroorganismer. 

När man jämför olika typer av kolfilter, så ser man skillnaden mellan standardtypen på marknaden som finns i dom mest vanliga luftrenarna, med EOLIS kolfilter.

EOLIS kolfilter är uppbyggt av välfyllda fickor med små korn/pellets av förstagångs aktiverat kol.  Kolfiltret är av kvalitén ”Very High Density” (VHD), vilket innebär att det aktiva kolet har packats under hårt tryck för att göra det ännu mer effektivt och därmed garanterar EOLIS filtertyp en högre filtreringskapacitet. Det finns en rad gaser i luften som kräver specialteknik för att tillhandahålla en god inomhusluft, t.ex. formaldehyd, bensen, flamskyddsrelaterade ämnen, etc.

Föregående
Nästa

Partikelfiltret av HEPA 13 klass ingår som standard i EOLIS. Det är filtret vi betecknar som PERFORM+. Alla NatéoSantés HEPA filter verifieras/testas individuellt efter produktion, för att säkerställa att just det filtret du får hem, är ett filter som ger dig rätt grad av filtrering. Som en garanti medföljer ett testprotokoll i alla nya filterpaket.

EOLIS ger också möjligheten att välja olika partikelfilter beroende på rådande omständigheter. Man kan exempelvis använda HEPA 10 eller ULPA 15, vid behov. Rådgör med oss om i vilka specifika fall det kan vara gynnsamt att använda en annan typ av partikelfilter.

Utöver filtrering erbjuder EOLIS fotokatalytisk behandling av gaser, för att eliminera t.ex. kväveoxider som inte absorberas av ett kolfilter. Fotokatalytisk behandling sker med hjälp av stabila UV-C lampor och ett finmaskigt aluminiumgaller som är behandlat med titandioxid. 
Processen är komplex och kan förklaras så här: 
”Fotokatalys gör det möjligt att bryta ner ett ämne på en katalysatoryta under ljusets påverkan. Under effekten av UV-C-strålning oxideras och förstörs de föroreningar som absorberas på ytan av det fotokatalytiska filtret.”
Kvar blir typiskt H2O och CO2, dvs vatten och koldioxid, som i sammanhanget är ett mycket bättre alternativ.

Ett så här kompakt filterpaket ger ett gediget skydd av din inomhusmiljö, men det ställer också krav på luftrenarens fläktprestanda. Det är flygplanstillverkaren Airbus som tillverkar fläktmotorn i EOLIS luftrenare. Därför kan du som kund känna dig trygg med att du får en kraftfull motor, som klarar av att dra luft igenom EOLIS kompakta filter.

Vi har marknadens mest kompakta filter, innehållande förfilter, kolfilter och partikelfilter, tillsammans med möjligheten att behandla luften ytterligare med fotokatalytisk behandling och ozondesinficering. Det är därför som du ska välja en EOLIS luftrenare till ditt hem. 

Se ovan vår sortiment av filterpaket och förfilter för våra EOLIS modeller och vår vassa minsting Hygeolis. Du hittar våra luftrenare här och läs också vår artikel här.