Sunt Hem Nordic AB

Sunt Hem är frukten av tio års intensivt arbete med att förstå varför inomhusmiljön kan göra människor sjuka.

Sunt Hem Nordic AB

Sunt Hem är frukten av tio års intensivt arbete med att förstå varför inomhusmiljön kan göra människor sjuka. Eftersom det är så stora pengar förknippade med de här frågorna, har vi empiriskt lärt oss att det är svårt att få adekvat svar och information kopplat till vad man faktiskt kan och ska göra ur ett hälsoperspektiv.

Vi har valt att alltid ställa oss på den enskilda individens sida och vårt mål är att säkerställa inomhusmiljön och kontrollera den för att ingen ska bli sjuk av sin inomhusmiljö.

Idag rapporteras cirka 36% av alla svenska småhus vara känt fukt och mögelskadade.

40% av alla förskolor och skolor är dokumenterat fukt och mögelskadade. Av resterande är ytterligare 40% så kallade riskkonstruktioner.

Vi arbetar för att regeringsmålet om “God Bebyggd inomhusmiljö” 2020 skall infrias. Och att företagets intjänade medel ska användas till att stötta införandet av en Rehabiliteringsklinik för de drabbade.

Varför sunt hem?

Snabb & Effektiv hjälp

Får du ofta huvudvärk i en viss miljö? Är du trött och hängig? Har du astma, allergier eller kroniska sjukdomar som ME, Fibromyalgi, IBS och MCS? Eller kanske diffusa symptom som utmattningssyndrom eller stress? Då kan du behöva säkerställa att din inomhusmiljö är frisk för att få bästa förutsättningarna att läka. Sunt Hem Nordic AB har nycklarna för att snabbt och effektivt hjälpa dig.

Högsta kvalité

Våra kunder lever ofta med olika miljökänsligheter. Därför kan vi aldrig tumma på kvalité eller funktion. Fördelen med det är att våra produkter och tjänster håller högsta kvalitet och därmed främjar hälsan för alla.

Personligt bemötande

Vi vet att de frågor vi arbetar med ofta är livsomvälvande. Även om processen är den samma för de flesta så finns alltid skillnader i situation. Därför utgår vi alltid från dig som individ och din unika situation. Även om vi ibland kommer med svåra besked är vårt mål att göra det med värme och respekt.

Ditt hem är vår prioritet

Ditt hem är din borg. Vårt mål är att hjälpa dig göra din borg till en trygg och hälsosam miljö att leva i - fri från mögel och onödiga vardagskemikalier.

Sunt Hem Nordic ab 

Verksamheten

Luftrenare LUX AIR STYLE ambiance 2-min

Vårt mål är att alltid erbjuda bästa möjliga teknik för att identifiera problem i inomhusmiljön oavsett om du äger ditt hus, bostadsrätt eller hyr din bostad.

Vid upplevda inomhusmiljö-relaterade problem ska vi alltid erbjuda de bästa lösningarna, både på kort och på lång sikt.

shutterstock_1135798976

Intresserad? kontakta oss direkt