Om inomhusmiljö

Idag tillbringar genomsnitts-svensken 90% av sin tid inomhus. Årtionden av experiment med byggtekniker, byggnadsmaterial, ventilation och isolering har i kombination med fukt skapat en kemikalie-cocktail som idag gör fler och fler sjuka av sin inomhusmiljö.

Varför är detta viktigt?

Regeringen antog 2011 målet om ”God Bebyggd miljö”. Det innebär att byggnader och deras egenskaper inte ska påverka brukarnas hälsa negativt. Andelen byggnader med fuktskador av betydelse för inomhusmiljön ska vara mindre än 5% av byggnadsbeståndet till år 2020.

Idag rapporteras cirka 36% av alla svenska småhus vara fukt och mögelskadade. 40% av alla förskolor och skolor är dokumenterat fukt och mögelskadade. Av resterande är ytterligare 40% så kallade riskkonstruktioner.

År 2009 rapporterade Socialstyrelsen i sin Miljöhälsorapport att ca 900 000 svenskar får symptom av sin inomhusmiljö. För nästa rapport som kommer 2019 är prognosen att 1 800 000 svenskar i åldern 18-84 år blir sjuka av sin inomhusmiljö. Ökningstakten är cirka 400 människor om dagen.

Än värre är att barn anses vara sex gånger känsligare än vuxna. För dem finns ingen statistik då det inte finns någon medicinsk instans som kan möta dem.

Inomhushälsa

Sunt Hem hjälper dig

shutterstock_516646468.jpg

Det sorgligaste av allt är att många drabbas av kroniska sjukdomar där vare sig vård eller socialförsäkringssystemet fungerar. Även om vi vet att man kan rehabilitera sig från skador.

Sunt Hem Nordic AB har som vision att alla ska ha möjlighet att bo i en sund inomhusmiljö. Allt vi gör och allt vi säljer syftar till att uppnå just det!

shutterstock_767180011

Intresserad? Kontakta oss direkt