Kundcase | Villa Västkusten

Kundcase
Villa på Västkusten

I en av västkustens mer exklusiva pärlor ombads vi att göra en luft mätning i en villa med misstänkt lukt. Familjen hade tidigare haft en ”expert” på plats, som konstaterade att det inte fanns någon fukt. Däremot tyckte ”experten” att det luktade. Efter att ha gjort partikelmätningar konstaterade vi att den sannolika källan låg i entréplan i ett masterbedroom. Vi fick också reda på att huset stod på sluttande berg och att denna del av huset hade en typ av krypgrund. ”Experten” menade att huset omöjligt kunde drabbas av skada, då ”det ser så fint ut”.

Efter genomförd Sunt Hem Damm DNA-topsning, konstaterade vi att antalet mögelsporer var 3,5 gånger högre än normalt. Andelen fuktskadeorganismer var 4 gånger högre. I väntan på åtgärd ställde vi in en luftrenare för att minimera antalet mögelsporer.

Idag vet vi att det fanns en skada i golvet i det rum vi angav och sanering pågår. Familjen kommer att genomföra en storstädning med vår Deepduster dammsugare innan de flyttar tillbaka, för att ta hand om damm och sporer.

För att säkerställa resultat av saneringen, gör vi en DNA topsning någon månad efter avslutad sanering.

Det har funkat jättebra med Sunt Hem, vi är jätteglada att vi anlitade dem
Kundcase, Västkusten

Behöver du också hjälp? Kontakta oss!