Kundcase | Bostadsområde Göteborg

Kundcase
Bostadsområde Göteborg

En kund i ett bostadsområde i Göteborg som tillhör det så kallade miljonprogrammet, kommer till oss och berättar en hårresande historia. Kunden upplever omfattande symptom både vad gäller hälsa och boendeproblem. 

Fastigheten är delvis byggd med tryckimpregnerat virke (pentaklorfenol) som avger en mögelliknande lukt (kloranisoler). Men vid mätning underskrids de satta gränsvärdena. Ingen har dock gjort mätningar på mögel.

Totalt sett 18 kunder kontaktar oss i samma område för hjälp med testning. Samtliga rapporter visar på en omfattande fukt- och mögelproblematik.

Historierna vi fått till oss vittnar om en samstämmig bild av boende som begärt hjälp av fastighetsägaren. Men i stället fått lösningar som att tapetsera över de mögliga tapeterna med  nya. I stort har klagomålen helt negligerats.

Det har funkat jättebra med Sunthem, vi är jätteglada att vi anlitade dem
Kundcase, Bostadsområde Göteborg

Behöver du också hjälp? Kontakta oss!