När man gör en utredning av ett misstänkt sjukt hus, räcker det inte att använda fuktmätaren. Det räcker att byggnadsmaterialen en gång varit utsatta för fukt för att det ska finnas en hälsorisk, även om de nu är torra. Det säger Dan Norbäck, professor i arbets– och miljömedicin vid Uppsala Universitet. (1)

Torrt material ”dammar” mer. Det innebär att mögelgifterna sprider sig mer effektivt än om skadan är fuktig. Enligt Folkhälsomyndigheten är en mikrobiell skada även ”intorkad (torr) påväxt av mikrober”. Folkhälsomyndigheten säger att – ”Även om fuktskadan torkat in, finns möglet kvar. Möglet sprids som sporer och partiklar till luften, både mekaniskt av luftströmmar men även spontant.” (2)

Det innebär att det kan finnas mögel fast fuktmätaren inte ger utslag. För att få en indikation på om det finns mögel, kan ett dammprov göras. Du hittar testet HÄR. För ett exakt svar, krävs materialprov. Men det förutsätter ju att du vet var skadan finns. Enligt Folkhälsomyndigheten sitter skador som regel inne i konstruktioner och varken syns eller luktar (2). Därför rekommenderar vi en första provtagning med Sunt Hem Damm DNA tops. Då får du ett underlag för att kunna fatta beslut om hur du ska gå vidare.

Det är viktigt att utreda vad som orsakat fukten för att kunna åtgärda skadan. När orsaken till fuktskadan är åtgärdad måste allt skadat material bort. Annars riskerar materialet att torka och avge mögelgifter (mykotoxiner) till inomhusmiljön, om det inte redan gjort det.

En fuktmätare kan ge värdefull information om var en skada kan finnas i konstruktionen. Men ger fuktmätare inte utslag går det aldrig att avfärda mögelskador. Därför måste andra mätmetoder till. Ett Sunt Hem Damm DNA tops till exempel.

Viktigast är att lita på symptom som personerna som vistas i byggnaden uppvisar. WHO har föreslagit att man definierar en byggnad som ett sjukt hus när 15–20 procent av människorna i byggnaden har sjuka hus-symtom. Det går alltså aldrig att avfärda att ett hus är sjukt genom mätmetoder enligt WHO.

(1) Dan Norbäck

(2) Folkhälsomyndigheten

Recommended Posts